B.S. Institutet för psykosocialt arbete

Marte Meo-utbildning för behandlare/terapeuter

Marte Meo är en metod skapad av Maria Aarts, Holland som bygger på principer för den utvecklingsstödjande kommunikation som finns i samspel mellan föräldrar och barn.

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande utbildning i Marte Meo-metoden.

Kursinnehåll

Behandlingsansvar

Utbildningen utgår från deltagarnas arbete med patient/klient-familjer. Arbetet med familjerna stannar därför ansvarsmässigt inom det som gäller för den aktuella yrkessituationen/arbetsplatsen. Familjerna informeras om att behandlingserbjudandet ingår i en inlärningssituation och att filmerna visas och diskuteras i utbildningsgruppen.

Sekretess

För utbildningsgruppen gäller tystnadsplikt beträffande allt som rör familjerna eller deltagarnas arbetsplats. Egna kontrakt bör formuleras med familjerna. Klient/patient-filmer, Marte Meo-anteckningar och annat journalmaterial skall förvaras på deltagarnas arbetsplats och behandlas i enlighet med lagstiftningen som gäller på arbetsplatsen.

Genomförande

Utbildningen förutsätter att alla deltagare har med sig eget filmmaterial till samtliga utbildningstillfällen utom den första. Deltagarna arbetar med s.k. normalkommunikation och minst fem behandlingsfamiljer under utbildningstidens gång. Det förutsätter att deltagarna har tillgång till videokamera och behärskar tekniken tillräckligt för att göra egna videoinspelningar.

Omfattning

Fyra terminer omfattande totalt 152 timmar fördelat på 19 tillfällen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till Er som arbetar med barn och familjer i psykosocialt behandlingsarbete inom ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, spädbarnsverksamhet.

Företräde ges till utbildningen för de som kommer två från varje arbetsplats. Gruppstorlek max. 6 personer.

Förslag på lämplig litteratur översändes innan kursstart. En bok per termin redovisas.

Kursledare

Pia Svensson. Socionom, Marte Meo-handledare och examinator.

Ytterligare information lämnas av Pia Svensson.

E-post: info@bsins.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-15