B.S. Institutet för psykosocialt arbete

Kontakta B.S. Institutet för psykosocialt arbete

Örnehufvudsgatan 1 vån 2, 412 59 Göteborg
E-post: info@bsins.se

Pia Svensson

070-545 85 33
pia@bsins.se

Larseric Bergqvist

070-695 22 88
larseric@bsins.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-15